Izolace

Tepelná izolace zajišťuje optimální teplotu pro práci i bydlení a chrání před vlhkostí a hlukem.

V naší nabídce naleznete tepelné izolace pro použití: Šikmé střechy, příčky, stropy, podlahy, kontaktní fasády, provětrávané fasády

Typy minerální tepelné izolace

 

Všechny stavební materiály, které se používají při stavbě domu, poskytují jistou úroveň tepelné izolace.

Pro dodržení dnešních striktních stavebních norem je však potřeba použít speciální typ vysoce kvalitní izolace.

Hlavní typy izolace v naší nabídce jsou: Skelná plsť, Kamenná plsť

 

Skelná plsť

Tepelné izolace ze skelné plsti v rolích (pásech) je vyrobena metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších příměsí.Tepelné izolace ze skelné plsti v pásech se vyznačuji nižším prořezem materiálu než v deskách. Izolace je v rolích stlačena a ušetří mnoho místa při skladování i dopravě. Tepelné izolace v pásech jsou propustné pro vodní páry, snadno zpracovatelné a zdravotně nezávadné. Pásy izolace je nutné v konstrukcích chránit před (povětrnostními vlivy, zvýšené vlhkosti aj.), difuzní a parotěsnou fólií.

Kamenná plsť

Tepelné izolace z kamenné plsti v deskách je vyrobena metodou rozvlákňování taveniny směsí horniny a dalších příměsí. Na výrobní lince se z této taveniny vyrobí tepelné izolace různých rozměrů a síl v deskách. Takto vyrobené desky se vyznačují vyšším tepelným odporem a požární odolností. Větší objemovou hmotností s propustností pro vodní páry. Desky je nutné v konstrukcích chránit před (povětrnostními vlivy, zvýšené vlhkosti aj.), difuzní a parotěsnou fólií.

Jak skelná tak i kamenná plsť fungují na stejném principu jako "ovčí plsť", to znamená, že zachytí vzduch v mezerách, čímž se snižuje tepelná vodivost z jednoho povrchu na druhý. Jejich montáž je velmi jednoduchá jak do příček, stropů, podlah, fasád a podkrovních prostor.

Skelná a kamenná plsť se dodává v rolích, deskách, nebo samostatně.Při porovnání hmotností je skelná plsť efektivnější izolační materál.Jak skelná, tak kamenná vata mají velice dobré akustické vlastnosti, navíc jsou nehořlavé.Tepelná izolace Vám poskytne záruku příjemného prostředí, kde není horko, ani zima.Tepelná izolace snižuje úniky tepla z objektu na minimum a tím se šetří náklady na tepelnou energii.Tepelná izolace Vám tak zajistí velkou úsporu nákladů.

Najdete u nás zastoupení těchto výrobců:               

www.rockwool.cz/         www.knaufinsulation.cz/         www.isover.cz/       www.ursa.cz/

 

POLYSTYREN

 

Fasádní polystyrén EPS

Fasádní polystyren se používá k tepelné izolaci vnějších stěn. Dodává se ve formě izolačních desek z pěnového polystyrénu, které mají rozličnou tloušťku (obyčejně od 10 mm do 200 mm). Dle tloušťky zateplovací desky se odvíjí tepelný odpor materiálu.

Fasádní polystyreny EPS se dodávají ve dvou základních vyhotoveních: EPS 70 F a EPS 100 F. Číslo znamená udávanou pevnost v tlaku v kPa. Fasádní polystyren EPS 70 F je dodáván v tloušťkách 10 mm až 210 mm, EPS 100 F pak 10 mm až 150 mm. Barva bílá.

 

STYRODUR

Desky se zpevněným hladkým povrchem a polodrážkou. Vhodné pro dlouhodobou ochranu hydroizolace plochých střech i pro obrácené střechy, terasy, zelené střechy, střechy s parkováním vozidel, obvodové izolace pod terénem, do podlah a mnoho dalších použití. Skladebný rozměr desek je 1250 x 600 mm, celkový rozměr vč. polodrážky 1265 x 615 mm.

V našem sortimentu najdete tyto prodejce:                        

www.styrotrade.cz/                            www.isover.cz/  

 

 HYDROIZOLACE

Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody ve všech skupenstvích do stavební konstrukce a do vnitřních prostorů stavebního objektu, anebo ve specifických stavbách, ze stavebního objektu do vnějšího prostoru (žumpa, vodojem). Hydroizolační materiály označujeme dle použité izolační hmoty a tak je provedeno základní označení hydroizolačních výrobků na českém trhu. Převážně se jedná o hmoty:

živičné - hydroizolace asfaltové a dehtové z plastů a pryže

hydroizolace syntetické,polyetylenové a jiné hydroizolace - jílové hmoty skla, kovy.

Na celkovou kvalitu izolovaného objektu má velký vliv vhodně vybraná hydroizolace.

Mezi hydroizolační výrobky patří polyetylenové fólie v rovném provedení - hydroizolační fólie  a v tvarovaném provedení - nopová fólie používané hlavně jako zemní hydroizolace. Pro ochranu izolačních fólií je vhodné použít geotextilie, které se umísťují buď jednostranně, nebo oboustranně na aplikovanou fólii. 

V našem sortimentu najdete zastoupení těchto výrobců:                                           

www.icopal.cz/frame.asp?f=vyrobky   www.paramo.cz/cs/index.html   www.basf-cc.cz/CS/Pages/new_home_page.aspx        

 

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE

Podstřešní fólie dělíme na tyto základní typy: Bezkontaktní střešní fólie, Kontaktní střešní fólie, Parotěsné fólie a parozábrany

Najdete u nás zastoupení těchto výrobců:                              

www.juta.sk/paropodrob.htm                    www.hpi.cz/