Zdící materiály

 

 

Keramické zdící materíály

Keramické hmoty jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Jde o přírodní stavební materiál, který má jedinečné vlastnosti keramiky. V současnosti je však stupeň zpracování výchozího materiálu na podstatně vyšší úrovni, než tomu bylo dříve, díky čemuž získávají keramické materiály jedinečné základní vlastnosti, jako je pevnost v tlaku, malá nasákavost, stálost, zdravotní nezávadnost, velmi nízká objemová hmotnost a vynikající tepelně izolační schopnosti. Tepelné izolaci pomáhají dutiny v keramických tvárnicích, které zároveň dávají zdícímu materiálu lehkost. Existují také tzv. superizolační cihly, které vynikají nadstandardními tepelně izolačními vlastnostmi. Lze s nimi dosáhnout velmi vysokých tepelných odporů i bez použití dodatečného zateplování. Tím je interiéru stavby zaručeno kvalitní mikroklima.

Pálené keramické bloky se vyznačují také vysokou požární odolností a umožňují jednoduché, rychlé a přesné zdění. Díky většímu rozměru keramických tvárnic v porovnání s klasickými cihlami je výstavba velmi rychlá. Zdění je navíc urychleno ještě systémem pero-drážka a také použitím broušených cihel, které snižují spotřebu malty. Ta je nanášena pouze na horizontální plochy. Způsob spojování keramických bloků určuje vlastnosti zdiva. Keramické cihly a tvárnice se dají používat jak na obvodové zdivo, tak i na vnitřní nosné a příčkové zdivo. Tvárnice by se neměly dělit, omezí se tím jejich izolační vlastnosti.

 

U nás v prodeji najdete tyto výrobce:

wienerberger   logo    

http://www.kmbeta.cz/

Lícové cihly

Lícové cihly rozdělujeme dle způsobu výroby na lícové cihly tažené a lícové cihly ražené.  Lícové cihly tažené mají tři obvodové strany pohledové a jednu stranu technologickou. Lícové cihly ražené mají všechny čtyři obvodové stěny pohledové.
Nejčastějším použitím lícových cihel jsou fasády rodinných domů, ploty, zídky, komíny a zahradní architektura. Jsou použity také na fasádách administrativních budov nebo sportovních hal. Úspěšně se používají v interiérech na krby a různé zídky

 

U nás v prodeji najdete tyto výrobky:

terca           klir         roben 

Porobetonové zdící materiály

Porobetonové tvarnice - porobetony mají dobré tepelně izolační a termoakumulační vlastnosti a především nízký difuzní odpor. Tvárnice z lehkých betonů  jsou ekologicky neškodné, nehořlavé a mrazuvdorné s dobrými zvukově izolačními vlastnostmi.

Vstupní materiály ze kterých jsou porobetony vyráběny jsou křemičitý písek (případně popílek), pojivo (vápno, cement) a přísady (sádrovec, pórotvorné příměsi). Rozdělení porobetonů je podle druhů plniva, které výrazně ovlivňuje vlastnosti porobetonových tvárnic. Podle toho se rozeznávají porobetony na pískové bázi (YTONG) a porobetonové tvarovky na bázi popílku (QPOR).

Prakticky ve všech případech se dnes jedná o nabídku kompletizovaných stavebních systémů s širokou škálou výrobků, včetně stropů a speciálních tvarovek.

U nás v prodeji najdete tyto výrobky:

xellaitf      porfix

 

Vápenopískové zdící materiály

Vápenopískové zdicí materiály či vápenopískové cihly vynikají velmi vysokou pevností a zejména výbornou vzduchovou neprůzvučností. Této vlastnosti se využívá logicky zvláště u mezibytových příček, ale i při oddělování jiných hlučných provozů nebo u místností s vysokými nároky na akustickou pohodu. Dále je velmi výhodná již zmiňovaná vysoká pevnost vápenopískových cihel, jež s sebou přináší velkou únosnost vápenopískových zdicích prvků.

Díky svým vlastnostem se vapenopískové zdicí materiály výborně hodí pro výstavbu vrstvených sendvičových stěn (např. systém SENDWIX). Další možností jak dosáhnout požadovaných tepelněizolačních vlastností je užití kontaktního zateplovací pláště ETICS (zateplení polystyrenem EPS nebo desek z minerálních vláken - Orsil, Rockwool). Díky své vysoké hmotnosti vykazuje zdivo z vápenopískových cihel také výbornou tepelněakumulační schopnost.

U nás najdete tyto výrobce:

kmb   silka

 

Plné pálené cihly

V sortimentu máme pálené cihly od cihelny Polom.

polom